Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΠΕΤΡΟΠΕΡΔΙΚΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=IWHU5EtLIew


FA RE     FAFA  RE FA RE    FAFA RE FAFARE   RE RE# RE DO RE

RERE SOL SOLSOL SOL   SOLLAFASOL FARE# RE    RE RE# RE DO RE
DORE RE#FARE#RE RE#RE#
RE RE# FASOL FARE# RE    RE RE# RE DO RE  ( X2 )


RE RE  LA LALA LA LALA# LA SOL
  SOLLASOL FASOL
LASOL FA FAFA FA
RE RE# FASOL FARE# RE    RE RE# RE DO RE  ( X3 )


( RE ΧΟΡΔΗ)        (LA ΧΟΡΔΗ) 
    RERE                RE  RERE RE    DOREDO LA# LA    LALA#LA SOL LA

LALA#DO DODO DO DORELA#LASOL   SOLLASOLFASOL

SOLLALA#   DOLA#LA#  DOLA#LASOL  LASOL SOLSOL   RERESOL
SOLLAFASOL FARE# RE
FAFA  RE FA RE    FAFA RE FAFARE   RE RE# RE DO RE


RE RE  LA LALA LA LALA# LA SOL
  SOLLASOL FASOL
LALA# LASOL FA     SOLLASOLFARE#     FASOL FARE# RE

LALA#DOLA# LA SOL
 LALA# LASOL FA     SOLLASOLFARE#     FASOL FARE# RE  


RE DO LA# LA SOL FA  RE FA RE  FAFA  RE FA RE    FAFA RE FAFARE   RE RE# RE DO RE

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

ΨΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=6B-7LSevYx8


1)
LALA#DOLA#LA  LA#LA

LALALA#DO  LA#DOLA#LALA#LA  SOLLASOL 

SOLSOLLALA#DOLA#LALA#LA SOLFASOLFA

FAFASOLLA SOLLASOL FASOLFARE#   RE  RE#  FA  SOL LALA#LA SOL LALA#LA


LALA#DOLA#LA  LA#LA

LALALA#DO  LA#DOLA#LALA#LA  SOLLASOL 

SOLSOLLALA#DOLA#LALA#LA SOLFASOLFA

FAFASOLLA SOLLASOL FASOLFARE#   RERE#FASOLFARE#RE

RERE#FASOL FASOLRE#RE RE# SOL FARE# RE
2)
REDORE REDOREDOLA#LASOL DOLA#DO DO LA#DOLA#LASOLFA  FAFA SOLLA LA#DOLA#LASOL  LA  LA#DOLA# RE DO LA# LALA#LA SOL LALA


REDORE REDOREDOLA#LASOL DOLA#DO DO LA#DOLA#LASOLFA  FAFA SOLLA LA#DOLA#LAFA LALASOL SOLAFASOL FARE#RE
RERE#FASOL FASOLRE#RE RE# SOL FARE# RE

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

ΣΥΡΤΟΣ ΡΕΘΕΜΝΙΟΤΙΚΟΣ (ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΗΣ) ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=Wryr-tntZYQ
(Απο 0-1:10)

A)  D C  L  CD CD C LL CL S   DRDR CDL  CD CD C LL

B)  DC CLS      R       CD DRC LL   D CDC L SF#S  CDR CD DRC LL


(Απο 1:10-2:14)

A) RDR MFMRM  DCDR

B) M    RM DCS    D          R      C L

MFM RM DRCS  DRDRCDC L

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΟΝΤΕ ΠΟΝΕΙΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

LALALA RE RECIDO#LA   
LALALA RE RECIDO#REMI MIMIMI      REDO#RE      RECIDO#LA    REDO#CILADO#CI


FA#SOLSOL FA#   FA#MIFA#RE    SOLFA#SOLLA  FA#SOLFA#MIFA  SOLSOLSOLFA# FA#MIFA#MIRE  REMIFA#RE   MIFA#MI RE MIMI

FA#SOLSOL FA#   FA#MIFA#RE    SOLFA#SOLLA  FA#SOLFA#MIFA  SOLSOLSOLFA# FA#MIFA#MIRE  REMIDO#    DO#RECIDO#CILACIDO# REMIRE DO#REMIREDO#RE


MIREDO# CICI      LALADO#     LACIDO#RE

SOLFA#MIRE  MIFA#SOLLA  FA#MI MIFA#MIMI

ΤΗ ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΑ 'ΓΩ ΜΙΚΡΗ ΜΟΥ Σ' ΑΓΑΠΩ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=ZLLgJqlDrQk
MI FA#RESOL  FA#MIFA#    RESOLFA#MIFA#     SOLLAFA#   MI REMIMI

FA#SOLLACILASOLLA CISOLLA  FA#SOLMIFA#RE  RESOLFA#MIFA#     SOLLAFA#   MI REMIMI


LA  LA  CI   DO#  RE  CILACI   SOLFA#RE  RESOLFA#MIFA#     SOLLAFA#   MI REMIMI


https://www.youtube.com/watch?v=xOT6kaLbVMU


CIDORE CIDO LACISOL FA  MIMI

REDORE CIDO  LACISOL FA  MIFAMI


LA    LACISOL MIFAMIFA SOL FA  MIMI

LASOL    LACISOL MIFAMIFA SOL FA  FASOL MIMI

LA    LACISOL MIFA FAMIRE  FAMI

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΠΑΙΞΕ ΧΙΛΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=NF2zI8BK070RE RE LALA#SOL    SOLLA FASOLLALA# LAL


DOLA#LA SOL SOLLA FASOLLALA# LALA

SOLLALA#DORE DOLA#LA SOL SOLLA FASOLLALA# LA SOLLA

SOL FA SOL LALA# LASOL LALA#LASOL FASOLFA MI FA SOL FASOLMIDO RE MI FA SOL FASOLRE# RERE#RE

SOLLAFA  SOL LALA# LASOL DOLA#LASOL FASOLFA MI FA SOL FASOLMIDO RE MI FA SOL FASOLRE#REDORE#RE

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

ΜΙΑ ΧΩΡΙΑΝΗ ΜΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣhttps://www.youtube.com/watch?v=RtyHxDIs510

CI MI CICI LA CI LA LACI LA SOL FA# MI

CI MI CICI LA SOLFA#MI MIFA#SOL LA CI

CI MI CICI LA CI LA LACI LA SOL FA# MI

REMIFA# SOLFA#MI SOLFA#MIRE FA#MI


MI CI  LALA SOL LA FA# SOL FA#MIRE     RE  SOL LA FA#MIREFA#MI

MI CI  LALA SOL LA FA# SOL FA#MIRE  MIFA#SOL LA FA#MIREFA#MI

MI CI  LALA SOL LA FA# SOL FA#MIRE  MIFA#SOL LA FA#MIREFA#MI  MIFA#MIREMI

MIFA#SOLCI  LALA SOL LA FA# SOL FA#MIRE  MIFA#SOL LA FA#MIREFA#MI

ΦΑΝΤΑΣΤΗΚΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=qFlMBK60Lr8LA LA LA#  LA#LASOL LA LA#REDO DO LA#LASOL FASOLLA FASOL RE# RERE

DOLA#LA  DOLA#DOLA#LA SOLFASOL  LA LA#REDO DO LA#LASOL FASOLLA FASOL RE# RERE


DOLA#LA  DOLA#DOLA#LA SOLFASOL  LA DORECIDORE DO LA#LASOL FASOLLA FASOL RE# REREFASOL LA SOL FA RE# RE  RE RE# SOL FA RE#  RERE

FASOL LA SOL FASOL RE# RE  RE RE# SOL FASOL RE#  RERE#RE

FASOL LA SOL FASOL RE# REDO  RE RE# SOL FASOL RE#  RERE#RE

FASOL LA SOL FASOL RE# REDO  RE RE# SOL FA RE#FA# RE DORE#DO RE#RERE#REDORERE

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΟΣ ΣΥΡΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=ZjltA9mYr8I
FA#SOL LA CI SOL LA FA# SOL       FA# FA#SOLMI


LA    LA CI SOL LA FA# SOL       FA# FA#SOLMI


LA    LA CI SOL LA FA# SOL      


 CI CILACI DORECI   LA CI SOL LA FA# SOL


 CI  CILACI DORECI   LA CI SOL LA FA# SOL       FA# FA#SOLMISOL SOLFA#  FA#MIRE  MIFA#SOL LA FA# SOL FA#    MIFA#MI

ΜΗΝ ΚΛΑΙΣ ΕΣΥ ΚΙΑΝ ΕΧΑΣΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣhttps://www.youtube.com/watch?v=Mtm_Rntz42w
LA#LALA# DO LA SOL FALA  SOLLASOL FA RE#  RERE# SOL  FASOL RE#RE DO RE# RE DO RERE


DO RE FA RE#  RE RE# FA SOL FA RE# RERE


DO RE FA RE#  RE RE# FA SOL FA RE#     RE# RE DO RE# RE   RE# RERE

ΓΕΜΙΣΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΩΤΙΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣhttps://www.youtube.com/watch?v=mybyK3GptK8

LA LALA#SOL  LA LALA#SOL FA SOL LA LA# DO LA LALA#SOL LA FA LA SOL LA FA  RE RE# DO  FA  SOL RE# RE DO RE# RE


RE MIFA SOL SOLFASOLSOL    SOL FASOL FA RE# DO RE


MIFA SOL   LALA#LA SOL LA  FASOL RE# RE DO RE


MIFA SOL   LALA#LA SOL LA  FASOL RE# RE DO RE CIDORE

ΤΟ ΞΗΡΟΣΤΕΡΙΑΝΟ ΝΕΡΟ-ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΤΑ ΠΛΕΞΕ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=TTuKxkXFpxA1A)    RE DO# LA# LA      LA# LA SOL    LALA#SOL   LA LA# LA  DO LA LA# LA

 1B)   LA# LA SOL    LALA#SOL   LA LA# LA  DO LA LA# LA


1Γ)   LA# LA SOL    LALA#SOL   LA LA#  DO  RE MI DO  LA#LA# LA


1Δ)     LA LA# LA SOLFA#SOL

2Α)    SOL CIDORE CI LACIDORECI

2Β)   DOREDORE  CI LACIDORECI

2Γ)   DOREDORE  CISOL LACIDORECI


2Δ) DOREDORE  CI LACIDORE LA# LA#LA SOLFA#SOL LA LA#  RE DO# LA# LA


2Ε)    DOREDORE  CI LACIDORECI     DO CI LA SOL FA# RE MI FA# SOL   SOLSOL

3A)  DO CI LA SOL FA#SOLFA#MI  REDORE   MI FA# SOL   SOLFA#SOL


3B)    DOREDORE  CI LACIDORECI

3Γ)    DO CI LA SOL FA# RE MI FA# SOL   SOLSOLΣΤΑΛΑ ΤΗ ΣΤΑΛΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=jTXgBcz1xoA


LA DO LA# LA SOL LA FA SOL MI DO DOREDO FA MI SOL LA FAMI MIREDOMIRE


RE DO LA# LA SOL LA FA SOL MI DO DOREDO FAMIFAMI SOL LA FASOLFASOL MIREDOMIREMIRE DO RE

RE MI FA SOL LA LALA#LALA RE DO LA# LA SOL LA FA SOL MI DO DOREDO FA MI SOL LA FAMI MIREDOMIRE

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΤΟ ΜΕΛΙ ΜΕ ΜΑΝTΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=BFdUz_yp2_o


ΕΙΣΑΓΩΓΗ  :
  RE RERERE (RE) RERERE (RE)   DOREDOLA#LA  SOLLALA#DOLA#LASOL FA#SOLLACIDOCIDOREREDOLA#LASOL  LALA#DOLA#LALA SOL LA FA FAFAFALASOLFAMIFAMI REMIDOFAMIRE


(0:17-0.40)   DO RE MIFAMIFA LALA SOL LASOL FAMIFAMI REMIFASOL   SOLLAFASOLFAMIRE


(0.40-0.58)   CIDORE RECIDO DOLALA#  LA#SOLLA LAFASOL SOLLAFASOLFAMIRE(0.58-1.08) REMIFA FALASOL SOLLAFASOLFARE#RE   DOREMIFA FALASOLFASOL RE#RE

DOREMIFAMIFA LASOLFASOL MIFASOLFARE#RE   DOREMIFAMIFALA SOLFASOL RE#RE

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

ΦΟΥΡΝΙΑΝΟΣ ΣΥΡΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ


http://www.youtube.com/watch?v=UGH3b8LBsak
1A) RE FA# SOL LA CI LA SOL DO CI LALA

1B) RE FA# SOL LA LACILA SOL DORECILA SOL CI  LALA  SOL FA# MI RE

1Γ) RE MI FA# SOL LA LACILA SOL DORECILA SOL CILACILA SOL  LALA

2A)  SOL LA CI DO DODO DOCI DORE RERE REDORE MIFAMIREMI   DO CI LALA


2B)  SOL LA CI DOREDO CIDODO DORECI DOREMIRE  DORERE   CIDORE MIFAMIREMI  
DORECI LA SOL CI LA LA CI LALA

ΣΤΟΥ ΠΥΡΟΜΑΧΟΥ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣhttp://www.youtube.com/watch?v=4kB4BNO-v9Q

1)  MI REMIRE DO#RE  MIFA#MI   CIDO#REMIDO#RE CIDO#CI   CIREDO#CILA
DO#REMIFA#SOLFA#MI  RE MIFA#MI  CIDO#REMIDO#RE CIDO#CI


2)    FA#  MIFA#MI RE MI  CI   DO#REMIFA#MI RE
FA#  MIFA#MI RE MI CIDO#REMIDO#RE CIDO#CI

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

ΣΑ ΚΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ(Ν) ΑΥΓΗ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=anqTJ2K1NZs


MI FA SOL SOLSOL  LA LA#DOLA#LA SOLFAMI   FA   FASOLMIREDO  DOREMIMIMI DO MIFASOLFAMIRE  DORE  MIFA RE


SOL LALALA  LALA#LA  LA#DOLA#LA SOLLASOL  SOLSOL SOL LA#LA SOL FA MIRE DO FA FAMISOL RE

ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=kgABsSjm_gE

SOL LA CI SOL  CI     SOL LA CI SOL  CI

SOL LA SOL DO CI LA SOL FA#SOLLA SOL   CI CI  LASOL

SOL LA SOL DOREDO CI LA SOL FA#SOLLA SOL   CIDOCI  LASOLFA#SOL

CIDORE MI  RE  

RE  DO MI RERE LACIDORECIDO LASOL
CILACI REDOCIDO MIREDO   DOCILADOCI

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Η ΚΑΚΟΜΟΙΡΑ Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣhttps://www.youtube.com/watch?v=oN7Kn37HpdA


1A)  RE MI  RE DO CI RE MI RE DO CI

1B)  DORE MI  RE  DORECI  RE MI RE DO CI CILACI CILACI

1Γ)  REDORE MI RE DORECI   RE MI RE DO CI CILACI CILACI

1Δ)  REDORE MI RE   DORECI   REDOREMIDORE CILACI  SOLCI REDOCILA  FA#SOL   CI   LA SOLFA#    FA#REMI

2)  MI    FA# SOL LAFA# REMIFA#SOL LAFA# REMI

   SOLCI REDOCILASOLFA#   CI    SOLFA#    FA#REMI

Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=aKU31vq2AwQ


SOLLACIDOREMIFA  LALASOL  LALAFASOL MIFA FASOL RE#RE DORE


MIFAMI SOL FASOL MIFA FASOL RE#RE DORE

MIFAMI SOLLA  FASOL MIFA FASOL RE#RE DORE


MIFA  LALAFASOL MIFA FASOL RE#RE


ΓΥΡΙΣΜΑ
  REDOLA#REDOLA#  LALA#DOREDOLA#LASOL   LA  FASOL LALASOL  FARE#RE DORE


ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥΝ ΑΡΩΜΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=kFqRL-58lqE

SOL LA CIDORE  DORECI REDOCILA CILASOL CIDO MI REMIRE DOCI

SOL SOLFA#   MIFA#RE     FA#SOL LA       FA#    MIFA#RE  FA#SOLLA FA#SOL MI FA RERE MIRE DOCI


REMIMIMI REMIRE REMIFA# FA#FA# MIFA# RE FA#SOLLA FA#SOL MI FA RERE MIRE DOCI

ΛΙΜΝΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ


https://www.youtube.com/watch?v=0WfaM7ormSM

SOL LA LA# RE        DO LA#     LA     LA#DO    LA#    LALA SOLLAFA     LA#LALA#    DOLASOL   LAFASOL

DORERE#RE   DODO LA#DO  RE  DOLA# LA SOLFA FASOL LALA#DO LALA#DO  LASOL

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=PRREfWqQxH4

SOL FA MI MIFAREDO MI ,FASOL LALA#DO LA SOLLA FASOL


FA, RE#RERE#FARE# RE DORE LA#RE DO  LA#LALA SOLLA#LA  SOLLA#LASOL SOLLASOL

AΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΩ ΚΙ ΑΣ ΧΑΡΩ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=TyAMTVbiL2o

LA# LA SOL FALAFA LALA#DO LASOL


DORERERE DOREDO  REDO LA#LASOLFA REMIFASOL LALA#SOL LALA#DO LA SOL

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=Eha63j77R-4

LALA#LALA SOLSOL FASOL LA SOLFASOLFARE#REDO DOREMIFA  FASOLRE#RERE# RE DOCIDO RE

REMIFASOL FAMIFASOL    FAMIFASOL  SOLFASOLFARE#REDO DOREMIFA  FASOLRE#RERE# RE DODO RE

ΔΕΝ ΕΧΕΙ Η ΑΓΑΠΗ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=OmyEjS-vCFo

FA#MIFA#MI  REMI DO#RE MIFA#MI   LA CI DO# RE FA#   MIFA#MI   REMIRE   DO#REDO# CICIDO#CI


FA#  FA#CILACICI SOLLASOL FA#MI REMIMI  REMIRE   DO#REMIFA#SOL FA#MIREDO#CI DO#CICI

ΔΕΝ ΞΑΝΑΚΑΝΩ ΟΝΕΙΡΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=sX31rWaBXXA

1)     REMISOL FA#MI  FA#MIRE SOLLA FA#MIFA#MIRE CI   CILACILASOLFA#MIFA#

2A)   RE CIDO CI LACILA SOLFA# FA# MIRE

2B)  CIDORE CIDO DORECICI  LACILA SOLFA#SOL FA# MIRE

ΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ)   CICILA SOL FA# MIRE

Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

ΣΤΙΑΚΕΣ ΚΟΝΤΥΛΙΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=IJbFqVqPzso


(0-0.27)    LACIDO#RE   REDO#CI   LACIDO#   DO#CILA   FA#SOLLA   CILASOLFA#MI FA#SOL FA#   FA#FA#FA#

(0.27-0.44)   FA#SOLLA CICICI CI DO# CI LACILA  FA#SOLLA CILASOLFA#MISOLFA#FA#  FA#FA#FA#

(0.44- 1.01)      FA#SOLLA CICICI CI DO# DO# RE  CIDO#CI LACILA SOLLAFA#  FA#FA#FA#

(1.01-1.15) SOLFA#MIMI   FA#SOLLACI LA FA#SOLFA#

SOLFA#MIFA#MI   FA#SOLLACI LALA   FA#SOLFA#

SOLFA#MIFA#MI   SOLFA#SOL FA# MI RE       <-- ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΟ FA#  ΣΕ  RE


(1.15-1.40) REMIFA#SOLLASOLLACI       SOLSOLSOL       FA#FA#FA#     MIMIMI             REMIFA#       FA#LASOLFA#MIRE

REMIFA#SOLLASOLLACI       SOLLASOL       FA#SOLFA#     MIFA#MI             REMIFA#       FA#LASOLFA#MIRE

(1.40-1.55) FA#SOLLA  LACILALA   FA#SOLLA  LACILALA  FA#SOLLA  LADOCILASOLFA#

FA#SOLLA  LACILALA   FA#SOLLA  LACILALA  FA#SOLLA  LADOCILASOLFA#

FA#SOLLA  LACILALA   FA#SOLLA  LACILALA  FA#SOLLA  DORELA#LASOLLA   <-- ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΟ RE ΣΕ LA

CIDOREDORE DOREDOCILA DOCILA CIDOREMICI DORECILASOLCILA


Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

ΜΑΥΡΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=BNgIbkPZCBc
RE RE# FA   RE RE# RE FA SOLSOLSOL FA SOL LA FA RE# RERE  RE# FA SOL   FA RE# RERE DO RERE
RE RE# FA   RE RE# RE      SOLFASOL LA  FASOL LA   FASOLRE#REFA  SOL LA FA SOL RE# RE RERE# RE DO RERE
CIDO CIDO  CIDORE   DO LA# LA  LA#SOLLA  FA SOL LA  FASOL LA   FASOLRE#REFA  SOL LA FA SOL RE# RE RERE# RE DO RERE

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

ΑΝ ΕΧΕΙ Ο ΑΔΗΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ


https://www.youtube.com/watch?v=RJeV2ZW9KbI


DOCI  CILASOL CILASOLFA#   LASOLFA#MIFA RERE  REMIFA#SOL FA#LASOL FA#MIREFA#MI


SOLFA#MIRE   REMIFA#SOL  LA   RE    REMIFA#SOLFA#LASOL  FA#MIREFA#MI


SOLFA#MIREREMIDORERE   REMIFA#SOL  LACILASOLLALA   RE    REMIFA#SOLFA#LASOL  FA#MIREFA#MI


CI  LACILA SOLLACIDORECIDOREDO       RE DOCICILA  FA#SOLLA FA#MIREFA#MI

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

ΔΕΝ ΤΗΝΕ ΘΕΛΩ ΤΗ ΖΩΗ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=T7NR-meCllk&feature=player_embedded#!ΕΙΣΑΓΩΓΗ: MIMIMI REMIFA#SOL SOLSOLSOL    FA#SOLCILA LALALA CILASOLLAFA#MIFARE   REMIFA#SOL   FASOLCILA   SOLFA#MIFA#MIREMI


 REMIFA#   FA#FA#   CI LASOLLAFA#MI    REMIFA#   FA#FA#   FA#MIFA#SOL  SOLFA#SOL LA 

LALA LARE DOCILA SOLFA#MIFA#RE  REMIFA#   FA#FA#   CIDOCI LASOLLAFA#MI

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=H2Sheu9gMkA


1A)  RE   DOCI   RE  DOCI LA

1B) SOL LACIDOREMI REMI DOCI RE DOCILA

1Γ) SOL LACIDOREMI REMI DOCIDO REMI DOCILA


LA    LA  LA  LA    SOL


2A) CIDORE CIDO LACI    SOL

2B)  DOCICILACISOL  CIDORE CIDO DORE LACI    SOL

2Γ) DOCICILACISOL  CI  DO  RE CI LA

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΣΤΑΛΑ ΤΗ ΣΤΑΛΑ


http://www.youtube.com/watch?v=Hz_1b4COuqI


1A)
LA DO LA# LA SOL LA FA    FASOLMIREDO    DO RE MIFA MI SOL LA FA MIMI REMIRE1B)
REDO LA# LA SOL LA FA    FASOLMIREDO    DO RE MIFA MI SOL LA FA MIMI REMIRE2)_
RE MI FASOL LA LA# SOL LALA   REDO LA# LA SOL LA FA    FASOLMIREDO    DO RE MIFA MI SOL LA FA MIMI REMIRE

ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΑ

http://www.youtube.com/watch?v=mI8S1gRfnqE

SOL CI CICI LACI LASOL SOL LA CI CICI LACI LA SOL

SOL LA CI LA SOL FA MI RESOL MIFA MI

ΟΜΟΡΦΗ ΠΑΡΕΑ

http://www.youtube.com/watch?v=VPw4WlLqvIk

SOLSOL LACIDOLA CILASOLSOLLA CIDO LA SOLSOL LA CIDOLA CILASOL  LA

RE REMI RE CIDO DORE CICI

ΚΙΣΣΑΜΙΤΙΚΟΣ ΣΥΡΤΟΣ

http://www.youtube.com/watch?v=n4FyKwkyv_4

DOCIREDO  LA#LASOLLA#LA

DOCIREMIDORE CIDOLA# LALA#LA

DO RE CI DO RE MI DO MI RE DO CICI

DO RE CI DO RE MI DO MI RE DO CI SOL

ΑΓΡΙΜΙΑ ΚΙ ΑΓΡΙΜΑΚΙΑ ΜΟΥ

http://www.youtube.com/watch?v=c6DDeSpdfbM

MILASOLFA#SOL LACI LALA SOLFA#LA SOLFA#SOL LA CI LALA SOLFA#LA LA MIMI FA#MIRE


SOL LA CI LA RE SOL LA CI LA  SOL FA# MI

ΞΥΠΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΚΑΙ ΡΟΥΜΠΙ

http://www.youtube.com/watch?v=FCdgEjgZM0Y


REMIFA#SOLLA CILASOL FA#MI FASOLLA FA#SOLFA#MIREDO# RE


REMIFA#SOL LACILASOLLALA CILASOLFA#MI REMIMI FASOLLA FA#SOLFA#MIREDO# RERE CIDO DORECI LACI SOLFA#SOL LA
CIDORERE CIDO DORECI LACI SOLFA#SOL LACILASOLLALA


CI,LASOLFA#MI REMIMI FASOLLA FA#SOLFA#MIREDO# RE

ΕΣΒΗΣ' ΑΕΡΑΣ ΤΟ ΚΕΡΙ - ΑΝΤΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΤΕΧΕ

http://www.youtube.com/watch?v=o6coickDQxo

ΚΕΡΙ


CI MI RE MI FA# MI' RE MI DO# RE CI DO# LA  MI RE MI LA SOL FA# MI FA# RE DO#CI LA DO#CICI MI RE MI FA# MI' RE MI DO# RE CI DO# LA  LACIDO#REMIFA# LA SOL FA# MI FA# RE DO#CI LA DO#CI


LAREDO#CIDO#REMI  FA#SOLLASOLFA#MI FA REDO#CILA DO#REMIRE FA#MI FA#RE DO#REDO#CILADO#CIΑΝΤΡΑΣ

CICICICICI
LACIDO# LACI   DO#REMIDO#RECIDO# LACIDOLACI DO# RE MI DO# CI

LA CICICI LADO#CILASOL SOLFA#MISOLFA RE MIMIMI REMIFA#REDO#DO#CI LADO#CI

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

ΣΕΛΙΝΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΡΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ


 http://www.youtube.com/watch?v=LGOOTYirdzg
1A)      LA LA# LA SOL LA FA#SOL  LA LA# LALA

1B)      LA LA# LA SOLSOL LA FA#SOL  DORELA# LASOLLA#LA


2A)      CIDORE CIDO  RE DO LA# LA SOL FA REMI DO MIFASOL  MI FA REMIDO FA MI RE MI RE

2B)      CIDORE  CIDO  RE DOREDO LA# LA SOL FASOLFA REMI DO MIFASOL  MI FAMIFASOL MIDO FA SOLMI RE DO MI RE