Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

ΔΕΝ ΕΧΕΙ Η ΑΓΑΠΗ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=OmyEjS-vCFo

FA#MIFA#MI  REMI DO#RE MIFA#MI   LA CI DO# RE FA#   MIFA#MI   REMIRE   DO#REDO# CICIDO#CI


FA#  FA#CILACICI SOLLASOL FA#MI REMIMI  REMIRE   DO#REMIFA#SOL FA#MIREDO#CI DO#CICI