Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΠΕΤΡΟΠΕΡΔΙΚΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=IWHU5EtLIew


FA RE     FAFA  RE FA RE    FAFA RE FAFARE   RE RE# RE DO RE

RERE SOL SOLSOL SOL   SOLLAFASOL FARE# RE    RE RE# RE DO RE
DORE RE#FARE#RE RE#RE#
RE RE# FASOL FARE# RE    RE RE# RE DO RE  ( X2 )


RE RE  LA LALA LA LALA# LA SOL
  SOLLASOL FASOL
LASOL FA FAFA FA
RE RE# FASOL FARE# RE    RE RE# RE DO RE  ( X3 )


( RE ΧΟΡΔΗ)        (LA ΧΟΡΔΗ) 
    RERE                RE  RERE RE    DOREDO LA# LA    LALA#LA SOL LA

LALA#DO DODO DO DORELA#LASOL   SOLLASOLFASOL

SOLLALA#   DOLA#LA#  DOLA#LASOL  LASOL SOLSOL   RERESOL
SOLLAFASOL FARE# RE
FAFA  RE FA RE    FAFA RE FAFARE   RE RE# RE DO RE


RE RE  LA LALA LA LALA# LA SOL
  SOLLASOL FASOL
LALA# LASOL FA     SOLLASOLFARE#     FASOL FARE# RE

LALA#DOLA# LA SOL
 LALA# LASOL FA     SOLLASOLFARE#     FASOL FARE# RE  


RE DO LA# LA SOL FA  RE FA RE  FAFA  RE FA RE    FAFA RE FAFARE   RE RE# RE DO RE

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

ΨΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=6B-7LSevYx8


1)
LALA#DOLA#LA  LA#LA

LALALA#DO  LA#DOLA#LALA#LA  SOLLASOL 

SOLSOLLALA#DOLA#LALA#LA SOLFASOLFA

FAFASOLLA SOLLASOL FASOLFARE#   RE  RE#  FA  SOL LALA#LA SOL LALA#LA


LALA#DOLA#LA  LA#LA

LALALA#DO  LA#DOLA#LALA#LA  SOLLASOL 

SOLSOLLALA#DOLA#LALA#LA SOLFASOLFA

FAFASOLLA SOLLASOL FASOLFARE#   RERE#FASOLFARE#RE

RERE#FASOL FASOLRE#RE RE# SOL FARE# RE
2)
REDORE REDOREDOLA#LASOL DOLA#DO DO LA#DOLA#LASOLFA  FAFA SOLLA LA#DOLA#LASOL  LA  LA#DOLA# RE DO LA# LALA#LA SOL LALA


REDORE REDOREDOLA#LASOL DOLA#DO DO LA#DOLA#LASOLFA  FAFA SOLLA LA#DOLA#LAFA LALASOL SOLAFASOL FARE#RE
RERE#FASOL FASOLRE#RE RE# SOL FARE# RE