Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΟΝΤΕ ΠΟΝΕΙΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

LALALA RE RECIDO#LA   
LALALA RE RECIDO#REMI MIMIMI      REDO#RE      RECIDO#LA    REDO#CILADO#CI


FA#SOLSOL FA#   FA#MIFA#RE    SOLFA#SOLLA  FA#SOLFA#MIFA  SOLSOLSOLFA# FA#MIFA#MIRE  REMIFA#RE   MIFA#MI RE MIMI

FA#SOLSOL FA#   FA#MIFA#RE    SOLFA#SOLLA  FA#SOLFA#MIFA  SOLSOLSOLFA# FA#MIFA#MIRE  REMIDO#    DO#RECIDO#CILACIDO# REMIRE DO#REMIREDO#RE


MIREDO# CICI      LALADO#     LACIDO#RE

SOLFA#MIRE  MIFA#SOLLA  FA#MI MIFA#MIMI

ΤΗ ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΑΓΑΠΩ - ΜΑ 'ΓΩ ΜΙΚΡΗ ΜΟΥ Σ' ΑΓΑΠΩ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=ZLLgJqlDrQk
MI FA#RESOL  FA#MIFA#    RESOLFA#MIFA#     SOLLAFA#   MI REMIMI

FA#SOLLACILASOLLA CISOLLA  FA#SOLMIFA#RE  RESOLFA#MIFA#     SOLLAFA#   MI REMIMI


LA  LA  CI   DO#  RE  CILACI   SOLFA#RE  RESOLFA#MIFA#     SOLLAFA#   MI REMIMI


https://www.youtube.com/watch?v=xOT6kaLbVMU


CIDORE CIDO LACISOL FA  MIMI

REDORE CIDO  LACISOL FA  MIFAMI


LA    LACISOL MIFAMIFA SOL FA  MIMI

LASOL    LACISOL MIFAMIFA SOL FA  FASOL MIMI

LA    LACISOL MIFA FAMIRE  FAMI

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΠΑΙΞΕ ΧΙΛΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=NF2zI8BK070RE RE LALA#SOL    SOLLA FASOLLALA# LAL


DOLA#LA SOL SOLLA FASOLLALA# LALA

SOLLALA#DORE DOLA#LA SOL SOLLA FASOLLALA# LA SOLLA

SOL FA SOL LALA# LASOL LALA#LASOL FASOLFA MI FA SOL FASOLMIDO RE MI FA SOL FASOLRE# RERE#RE

SOLLAFA  SOL LALA# LASOL DOLA#LASOL FASOLFA MI FA SOL FASOLMIDO RE MI FA SOL FASOLRE#REDORE#RE

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

ΜΙΑ ΧΩΡΙΑΝΗ ΜΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣhttps://www.youtube.com/watch?v=RtyHxDIs510

CI MI CICI LA CI LA LACI LA SOL FA# MI

CI MI CICI LA SOLFA#MI MIFA#SOL LA CI

CI MI CICI LA CI LA LACI LA SOL FA# MI

REMIFA# SOLFA#MI SOLFA#MIRE FA#MI


MI CI  LALA SOL LA FA# SOL FA#MIRE     RE  SOL LA FA#MIREFA#MI

MI CI  LALA SOL LA FA# SOL FA#MIRE  MIFA#SOL LA FA#MIREFA#MI

MI CI  LALA SOL LA FA# SOL FA#MIRE  MIFA#SOL LA FA#MIREFA#MI  MIFA#MIREMI

MIFA#SOLCI  LALA SOL LA FA# SOL FA#MIRE  MIFA#SOL LA FA#MIREFA#MI

ΦΑΝΤΑΣΤΗΚΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=qFlMBK60Lr8LA LA LA#  LA#LASOL LA LA#REDO DO LA#LASOL FASOLLA FASOL RE# RERE

DOLA#LA  DOLA#DOLA#LA SOLFASOL  LA LA#REDO DO LA#LASOL FASOLLA FASOL RE# RERE


DOLA#LA  DOLA#DOLA#LA SOLFASOL  LA DORECIDORE DO LA#LASOL FASOLLA FASOL RE# REREFASOL LA SOL FA RE# RE  RE RE# SOL FA RE#  RERE

FASOL LA SOL FASOL RE# RE  RE RE# SOL FASOL RE#  RERE#RE

FASOL LA SOL FASOL RE# REDO  RE RE# SOL FASOL RE#  RERE#RE

FASOL LA SOL FASOL RE# REDO  RE RE# SOL FA RE#FA# RE DORE#DO RE#RERE#REDORERE