Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

ΚΟΝΤΥΛΙΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=fUw_m_VUw_g( 0-23)
SOL SOL FA SOL LA LA# SOL, FA MI FA SOL LA LA# SOL , LA , FA SOL RE# RE DO MI RE#(23-45)
 FAFAFA  MIMIMI , FAFAFA  MIMIMI , FAFAFA MIMIMI , RE FA MI RE DODODO

SOL SOL, FA SOL LA LA# SOL LA FA , MIMIMI FAFAFA , MIMIMI ,RE FA MI RE DODODO

SOL SOL, FA SOL LALA FA SOL FA,MI FA MI , FA SOL FA , MI FA MI,RE FA MI RE DODODO

SOL SOL, FA SOL LA LA# SOL LA FA , MIMIMI FAFAFA , MIMIMI, RE MI RE(43-1:16)


MI FA SOL, SOL  MI FA, FA RE# RE,  RE FA RE# RE DO , SOL ,SOL MI FA , FA RE# RE


MI FA SOL FA SOL ,  MI FA SOL FA  RE# RE RE# RE ,  RE FA RE# RE DO , MI FA SOL MI FA SOL  FA RE# RE LA LA# LALA
(1:16-1:40)LA LA# SOL LA FA , FA LA SOL FA SOL RE# RE,     RERE RE# FA   REMI FA   ,FA LA SOL
FA SOL RE# RE

(1:40-2:15)

RE# RE DO RE RE RE

MI FA SOL FA SOL ,    FA  SOL FA MI RE ,    FA MI RE ,    MI FA SOL LA MI ,    FA SOL MI RE DO MI RE