Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΟΣ ΣΥΡΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=ZjltA9mYr8I
FA#SOL LA CI SOL LA FA# SOL       FA# FA#SOLMI


LA    LA CI SOL LA FA# SOL       FA# FA#SOLMI


LA    LA CI SOL LA FA# SOL      


 CI CILACI DORECI   LA CI SOL LA FA# SOL


 CI  CILACI DORECI   LA CI SOL LA FA# SOL       FA# FA#SOLMISOL SOLFA#  FA#MIRE  MIFA#SOL LA FA# SOL FA#    MIFA#MI

ΜΗΝ ΚΛΑΙΣ ΕΣΥ ΚΙΑΝ ΕΧΑΣΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣhttps://www.youtube.com/watch?v=Mtm_Rntz42w
LA#LALA# DO LA SOL FALA  SOLLASOL FA RE#  RERE# SOL  FASOL RE#RE DO RE# RE DO RERE


DO RE FA RE#  RE RE# FA SOL FA RE# RERE


DO RE FA RE#  RE RE# FA SOL FA RE#     RE# RE DO RE# RE   RE# RERE

ΓΕΜΙΣΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΩΤΙΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣhttps://www.youtube.com/watch?v=mybyK3GptK8

LA LALA#SOL  LA LALA#SOL FA SOL LA LA# DO LA LALA#SOL LA FA LA SOL LA FA  RE RE# DO  FA  SOL RE# RE DO RE# RE


RE MIFA SOL SOLFASOLSOL    SOL FASOL FA RE# DO RE


MIFA SOL   LALA#LA SOL LA  FASOL RE# RE DO RE


MIFA SOL   LALA#LA SOL LA  FASOL RE# RE DO RE CIDORE

ΤΟ ΞΗΡΟΣΤΕΡΙΑΝΟ ΝΕΡΟ-ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΤΑ ΠΛΕΞΕ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=TTuKxkXFpxA1A)    RE DO# LA# LA      LA# LA SOL    LALA#SOL   LA LA# LA  DO LA LA# LA

 1B)   LA# LA SOL    LALA#SOL   LA LA# LA  DO LA LA# LA


1Γ)   LA# LA SOL    LALA#SOL   LA LA#  DO  RE MI DO  LA#LA# LA


1Δ)     LA LA# LA SOLFA#SOL

2Α)    SOL CIDORE CI LACIDORECI

2Β)   DOREDORE  CI LACIDORECI

2Γ)   DOREDORE  CISOL LACIDORECI


2Δ) DOREDORE  CI LACIDORE LA# LA#LA SOLFA#SOL LA LA#  RE DO# LA# LA


2Ε)    DOREDORE  CI LACIDORECI     DO CI LA SOL FA# RE MI FA# SOL   SOLSOL

3A)  DO CI LA SOL FA#SOLFA#MI  REDORE   MI FA# SOL   SOLFA#SOL


3B)    DOREDORE  CI LACIDORECI

3Γ)    DO CI LA SOL FA# RE MI FA# SOL   SOLSOLΣΤΑΛΑ ΤΗ ΣΤΑΛΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=jTXgBcz1xoA


LA DO LA# LA SOL LA FA SOL MI DO DOREDO FA MI SOL LA FAMI MIREDOMIRE


RE DO LA# LA SOL LA FA SOL MI DO DOREDO FAMIFAMI SOL LA FASOLFASOL MIREDOMIREMIRE DO RE

RE MI FA SOL LA LALA#LALA RE DO LA# LA SOL LA FA SOL MI DO DOREDO FA MI SOL LA FAMI MIREDOMIRE

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΤΟ ΜΕΛΙ ΜΕ ΜΑΝTΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=BFdUz_yp2_o


ΕΙΣΑΓΩΓΗ  :
  RE RERERE (RE) RERERE (RE)   DOREDOLA#LA  SOLLALA#DOLA#LASOL FA#SOLLACIDOCIDOREREDOLA#LASOL  LALA#DOLA#LALA SOL LA FA FAFAFALASOLFAMIFAMI REMIDOFAMIRE


(0:17-0.40)   DO RE MIFAMIFA LALA SOL LASOL FAMIFAMI REMIFASOL   SOLLAFASOLFAMIRE


(0.40-0.58)   CIDORE RECIDO DOLALA#  LA#SOLLA LAFASOL SOLLAFASOLFAMIRE(0.58-1.08) REMIFA FALASOL SOLLAFASOLFARE#RE   DOREMIFA FALASOLFASOL RE#RE

DOREMIFAMIFA LASOLFASOL MIFASOLFARE#RE   DOREMIFAMIFALA SOLFASOL RE#RE

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

ΦΟΥΡΝΙΑΝΟΣ ΣΥΡΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ


http://www.youtube.com/watch?v=UGH3b8LBsak
1A) RE FA# SOL LA CI LA SOL DO CI LALA

1B) RE FA# SOL LA LACILA SOL DORECILA SOL CI  LALA  SOL FA# MI RE

1Γ) RE MI FA# SOL LA LACILA SOL DORECILA SOL CILACILA SOL  LALA

2A)  SOL LA CI DO DODO DOCI DORE RERE REDORE MIFAMIREMI   DO CI LALA


2B)  SOL LA CI DOREDO CIDODO DORECI DOREMIRE  DORERE   CIDORE MIFAMIREMI  
DORECI LA SOL CI LA LA CI LALA

ΣΤΟΥ ΠΥΡΟΜΑΧΟΥ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣhttp://www.youtube.com/watch?v=4kB4BNO-v9Q

1)  MI REMIRE DO#RE  MIFA#MI   CIDO#REMIDO#RE CIDO#CI   CIREDO#CILA
DO#REMIFA#SOLFA#MI  RE MIFA#MI  CIDO#REMIDO#RE CIDO#CI


2)    FA#  MIFA#MI RE MI  CI   DO#REMIFA#MI RE
FA#  MIFA#MI RE MI CIDO#REMIDO#RE CIDO#CI