Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

Κρίνε μου Περαχωριανέ

A) Do-Re-Re    Do-Do-Ci-La-Sol    Do-La-Ci-Do-Re    Re-Do-Re-Re

B)  Re-Do-Re   Do-Re-Do-Ci-La-Sol   Do-Re.....Do-Ci-La-La-La-Sol-La-Sol   Fa-Sol-Sol-La-Fa-Sol-La-Fa-Mi-Re-Re-Do-Re-Re


http://youtu.be/TO-q4Zkj1kY

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

Εγώ Για Σένα Λιώνω

1A) RE   LA-LA   SOL-LA-CI   LA-SOL-FA   MI-FA-SOL  FA-MI-RE


1B)  RE-MI-FA-SOL-FA-MI-RE   RE-RE-RE-MI-RE-DO-CI-DO-RE


2A)  SOL-LA-LA-LA   SOL-CI-LA   FA-SOL-SOL-SOL   FA-LA-SOL  RE-MI-SOL-FA-SOL-MI-FA-RE


2B)  RE-RE-MI-FA-MI-RE-RE

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Σώσε Με Γιατρέ Μου

http://www.youtube.com/watch?v=v1O0QUr2Rac

1A) Re   Do-Re-Mi-Fa  Fa-Sol-Sol-Sol-Fa-Mi-Re

1B) Re   Do-Re-Mi-Fa  Fa-Sol-Fa-Mi-Fa   Sol-Fa-Mi-Re

1C)  Sol-La-Ci-Do-Re

2A)  La-Ci  Do-CI-Do-Ci-La-Sol  Fa-La-Fa-Mi-Re-Do   Mi-Fa-Sol-La-Sol-Fa-Fa-Mi-Mi-Re-Re

2B)  Sol-La-Ci-Do-Re

2C) Re   Do-Re-Mi-Fa    Mi-Fa-Mi-Fa    Sol-Fa-Mi-Re    Sol-La-Ci-Do-Re

2D) La-Ci  Do-CI-Do-Ci-La-Sol  Fa-La-Fa-Mi-Re-Do   Mi-Fa-Sol-La-Sol-Fa-Fa-Mi-Mi-Re-Re

Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

"ΤΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Η ΣΤΡΑΤΑ" ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

RE   DO    RE DO ,    LA LA#LA LA # DO  , LA LA # SOL ,      FA  ,    SOL ,LA DO LA#
LA LA# LA


RE   DO    RE DO ,    LA LA#LA LA # DO  , LA LA # SOL ,      FA  ,    SOL LA FA SOL RE# ,
RE RE# RERE RE# FA ,   MI FA SOL, FA FA   , RERE# RE