Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

Κρίνε μου Περαχωριανέ

A) Do-Re-Re    Do-Do-Ci-La-Sol    Do-La-Ci-Do-Re    Re-Do-Re-Re

B)  Re-Do-Re   Do-Re-Do-Ci-La-Sol   Do-Re.....Do-Ci-La-La-La-Sol-La-Sol   Fa-Sol-Sol-La-Fa-Sol-La-Fa-Mi-Re-Re-Do-Re-Re


http://youtu.be/TO-q4Zkj1kY