Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Σώσε Με Γιατρέ Μου

http://www.youtube.com/watch?v=v1O0QUr2Rac

1A) Re   Do-Re-Mi-Fa  Fa-Sol-Sol-Sol-Fa-Mi-Re

1B) Re   Do-Re-Mi-Fa  Fa-Sol-Fa-Mi-Fa   Sol-Fa-Mi-Re

1C)  Sol-La-Ci-Do-Re

2A)  La-Ci  Do-CI-Do-Ci-La-Sol  Fa-La-Fa-Mi-Re-Do   Mi-Fa-Sol-La-Sol-Fa-Fa-Mi-Mi-Re-Re

2B)  Sol-La-Ci-Do-Re

2C) Re   Do-Re-Mi-Fa    Mi-Fa-Mi-Fa    Sol-Fa-Mi-Re    Sol-La-Ci-Do-Re

2D) La-Ci  Do-CI-Do-Ci-La-Sol  Fa-La-Fa-Mi-Re-Do   Mi-Fa-Sol-La-Sol-Fa-Fa-Mi-Mi-Re-Re