Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

Εγώ Για Σένα Λιώνω

1A) RE   LA-LA   SOL-LA-CI   LA-SOL-FA   MI-FA-SOL  FA-MI-RE


1B)  RE-MI-FA-SOL-FA-MI-RE   RE-RE-RE-MI-RE-DO-CI-DO-RE


2A)  SOL-LA-LA-LA   SOL-CI-LA   FA-SOL-SOL-SOL   FA-LA-SOL  RE-MI-SOL-FA-SOL-MI-FA-RE


2B)  RE-RE-MI-FA-MI-RE-RE