Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΟΥ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

 ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
DMSF LSSLFM 

DMSFMF LSSLFM RMD 

M SFMF LSSLFMDMSFMF LSS LCDLC  SLCL SLCL SFMM

ΣΑΝ ΤΣΗ ΜΑΔΑΡΑΣ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

F=F#


D CL CDMRD DCLDC

D CL CDMRD DCLDC CLCLS


M RM DCL C LC SFMR L L MFSLFMM

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ
 F=F#


FSLLL CDCL C CLSFS FSLLL  C   F L S F M

 FSLLL LCLS CDCL C CLSFS FSLLL  SC L   F L S F M 

RMMM MRMR DCDR DCL FSLLL C F L S F M 


C LL SL FS LC 

CDC LL SL SFS LCDC LCC

M RF SLS F M

MFMRF FSFMF  CLSF FS MFM