Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

ΣΥΡΤΟΣ ΡΕΘΕΜΝΙΟΤΙΚΟΣ (ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΗΣ) ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=Wryr-tntZYQ
(Απο 0-1:10)

A)  D C  L  CD CD C LL CL S   DRDR CDL  CD CD C LL

B)  DC CLS      R       CD DRC LL   D CDC L SF#S  CDR CD DRC LL


(Απο 1:10-2:14)

A) RDR MFMRM  DCDR

B) M    RM DCS    D          R      C L

MFM RM DRCS  DRDRCDC L

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013