Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΤΕ ΝΑ ΠΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ (ΜΑΝΙΑΣ) ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ


https://www.youtube.com/watch?v=hTovHHxrvZc
DORECIDO      

DORECIDO DOCILA CIDORE CIDO 


MIREDORE  CIDO DOCILA CIDORE CIDO 


MIREDORE  CIDO DOLA#LA  DOLA#DOLA# LASOL


RE DODORE DORELA#  LALA SOLLA DOLA# LA#LASOL

RE DODORE DORELA#  LALA