Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

ΕΠΟΤΙΖΑ ΣΕ ΡΟΔΑΡΙΑ ΜΕ ΜΑΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&video_id=0iOu2aMh-gw

1A) MI FA MI FA LA SOL LA SOL MI FA FA SOL MI RE MI DO

1B) MI FA MI FA LA SOL LA SOL MI FA FA SOL RE# RE DO RE  RE# FA FA SOL RE# RE

  
2A) LA LA# SOL LA FA RE# RE DO RE RE# FA FA SOL RE# RE 

2B) LA LA# SOL LA FA RE# RE DO RE CI DO RE

Ως ειναι η σπιθα λαμπερη ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=NNdUJ-q6qJ4

1A)   LA# LA LA# SOL LA FA# SOL , FA# RE# RE DO , CI DO RE RE#  FA , RE# RE RE# RE

1B)      LA# LA LA# SOL LA FA# SOL LA , FA# SOL RE# RE DO , CI DO RE RE#  FA# SOL ,        RE# RE RE# RE


1C)     LA# LA LA# SOL LA FA# SOL LA , FA# SOL RE# RE DO , SOL FA MI  RE MI RE         DO  CI   DO


2A)   DO RE MI FA, FASOLSOL  MI FA SOL , MI RE MI RE DO CI DO


2B)   DO RE MI FA, FASOLSOL  MI FA SOL , RE# RE RE