Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΣΥΡΤΟΣ ΜΕ ΜΑNTΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=l4YSVZlDHas

Το κομματι εχει 2 τροπους παιξιματος οι πρωτες 3ης σειρες ειναι το γελαστο ονειρο του μυρων σκουλα
και στις επομενες 3ης ειναι ο χανιωτικος παραδοσιακος τροπος

1A) DORE CI LA SOL LA , CI DO RE ,,CIDO DORE CIDOCI

1B) DORE CI LA SOL LA , CI DO RE ,,CIDOLA CI SOL LA,  SOL FA#FA# SOLSOL LA

2)   CIDO, LA CI SOL LA  , SOL FA#FA#  SOLSOL LA
1A) DORE CI LA SOL LA , CI DO RE ,,CIDO DORE CI SOL

1B) DORE CI LA SOL LA , CI DO RE ,,CIDOLA CI SOL LA,  SOL FA#FA# SOLSOL LA

2)   CIDO, LA CI SOL LA  , SOL FA#FA#  SOLSOL LA

Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

ΔΕΝ ΤΣΗ ΤΗ ΔΙΝΩ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=7aXT_1mTUww

1)A FA SOL MI FA RE MI DO , RE MI FA ,,,,,SOL, FA SOL MI RE  DO MI RE , RE MI  RE RE

1)B FA SOL MI FA RE MI DO , RE MI FA MI SOL ,FA SOL MI RE  DO MI RE , RE MI  RE RE

2)A  DO RE MI FA , FA MI FA MI FA , SOL  (SOL) SOL , MI FA LALA SOL ,
FA MI FA MI RE DOCIDO , FA,FA SOL MIMI  FA , FA SOL MI RE DO MI RE

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Γαβαλοχωριανος συρτος με μαντολινο μαζι με νοτες

http://www.youtube.com/watch?v=bNgOEQ3NyRM


1)A. LA MI RE MI DO RE , CI DO , CI DO RE MI

1)B. RE MI RE MI DO RE , CI DO DORECIDORE  

1)C.  MIFARE MIFARE DORE CI DO DORECIDOLACI SOL

2)A. CI DO RE , CI DO , RE CI SOL , DO CI DO LA CI SOL

2)B. CI DO RE ,  CIDOREDORECISOL , DORECI  DO LA CI SOL

2)C. CI DO RE ,  CIDOREDORECISOL , DORECI , LACILA