Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Γαβαλοχωριανος συρτος με μαντολινο μαζι με νοτες

http://www.youtube.com/watch?v=bNgOEQ3NyRM


1)A. LA MI RE MI DO RE , CI DO , CI DO RE MI

1)B. RE MI RE MI DO RE , CI DO DORECIDORE  

1)C.  MIFARE MIFARE DORE CI DO DORECIDOLACI SOL

2)A. CI DO RE , CI DO , RE CI SOL , DO CI DO LA CI SOL

2)B. CI DO RE ,  CIDOREDORECISOL , DORECI  DO LA CI SOL

2)C. CI DO RE ,  CIDOREDORECISOL , DORECI , LACILA