Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

ΦΟΥΡΝΙΑΝΟΣ ΣΥΡΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ


http://www.youtube.com/watch?v=UGH3b8LBsak
1A) RE FA# SOL LA CI LA SOL DO CI LALA

1B) RE FA# SOL LA LACILA SOL DORECILA SOL CI  LALA  SOL FA# MI RE

1Γ) RE MI FA# SOL LA LACILA SOL DORECILA SOL CILACILA SOL  LALA

2A)  SOL LA CI DO DODO DOCI DORE RERE REDORE MIFAMIREMI   DO CI LALA


2B)  SOL LA CI DOREDO CIDODO DORECI DOREMIRE  DORERE   CIDORE MIFAMIREMI  
DORECI LA SOL CI LA LA CI LALA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου