Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΟ ΞΗΡΟΣΤΕΡΙΑΝΟ ΝΕΡΟ-ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΤΑ ΠΛΕΞΕ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=TTuKxkXFpxA1A)    RE DO# LA# LA      LA# LA SOL    LALA#SOL   LA LA# LA  DO LA LA# LA

 1B)   LA# LA SOL    LALA#SOL   LA LA# LA  DO LA LA# LA


1Γ)   LA# LA SOL    LALA#SOL   LA LA#  DO  RE MI DO  LA#LA# LA


1Δ)     LA LA# LA SOLFA#SOL

2Α)    SOL CIDORE CI LACIDORECI

2Β)   DOREDORE  CI LACIDORECI

2Γ)   DOREDORE  CISOL LACIDORECI


2Δ) DOREDORE  CI LACIDORE LA# LA#LA SOLFA#SOL LA LA#  RE DO# LA# LA


2Ε)    DOREDORE  CI LACIDORECI     DO CI LA SOL FA# RE MI FA# SOL   SOLSOL

3A)  DO CI LA SOL FA#SOLFA#MI  REDORE   MI FA# SOL   SOLFA#SOL


3B)    DOREDORE  CI LACIDORECI

3Γ)    DO CI LA SOL FA# RE MI FA# SOL   SOLSOL1 σχόλιο: