Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

ΜΙΑ ΧΩΡΙΑΝΗ ΜΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣhttps://www.youtube.com/watch?v=RtyHxDIs510

CI MI CICI LA CI LA LACI LA SOL FA# MI

CI MI CICI LA SOLFA#MI MIFA#SOL LA CI

CI MI CICI LA CI LA LACI LA SOL FA# MI

REMIFA# SOLFA#MI SOLFA#MIRE FA#MI


MI CI  LALA SOL LA FA# SOL FA#MIRE     RE  SOL LA FA#MIREFA#MI

MI CI  LALA SOL LA FA# SOL FA#MIRE  MIFA#SOL LA FA#MIREFA#MI

MI CI  LALA SOL LA FA# SOL FA#MIRE  MIFA#SOL LA FA#MIREFA#MI  MIFA#MIREMI

MIFA#SOLCI  LALA SOL LA FA# SOL FA#MIRE  MIFA#SOL LA FA#MIREFA#MI