Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

ΦΑΝΤΑΣΤΗΚΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=qFlMBK60Lr8LA LA LA#  LA#LASOL LA LA#REDO DO LA#LASOL FASOLLA FASOL RE# RERE

DOLA#LA  DOLA#DOLA#LA SOLFASOL  LA LA#REDO DO LA#LASOL FASOLLA FASOL RE# RERE


DOLA#LA  DOLA#DOLA#LA SOLFASOL  LA DORECIDORE DO LA#LASOL FASOLLA FASOL RE# REREFASOL LA SOL FA RE# RE  RE RE# SOL FA RE#  RERE

FASOL LA SOL FASOL RE# RE  RE RE# SOL FASOL RE#  RERE#RE

FASOL LA SOL FASOL RE# REDO  RE RE# SOL FASOL RE#  RERE#RE

FASOL LA SOL FASOL RE# REDO  RE RE# SOL FA RE#FA# RE DORE#DO RE#RERE#REDORERE