Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

ΨΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=6B-7LSevYx8


1)
LALA#DOLA#LA  LA#LA

LALALA#DO  LA#DOLA#LALA#LA  SOLLASOL 

SOLSOLLALA#DOLA#LALA#LA SOLFASOLFA

FAFASOLLA SOLLASOL FASOLFARE#   RE  RE#  FA  SOL LALA#LA SOL LALA#LA


LALA#DOLA#LA  LA#LA

LALALA#DO  LA#DOLA#LALA#LA  SOLLASOL 

SOLSOLLALA#DOLA#LALA#LA SOLFASOLFA

FAFASOLLA SOLLASOL FASOLFARE#   RERE#FASOLFARE#RE

RERE#FASOL FASOLRE#RE RE# SOL FARE# RE
2)
REDORE REDOREDOLA#LASOL DOLA#DO DO LA#DOLA#LASOLFA  FAFA SOLLA LA#DOLA#LASOL  LA  LA#DOLA# RE DO LA# LALA#LA SOL LALA


REDORE REDOREDOLA#LASOL DOLA#DO DO LA#DOLA#LASOLFA  FAFA SOLLA LA#DOLA#LAFA LALASOL SOLAFASOL FARE#RE
RERE#FASOL FASOLRE#RE RE# SOL FARE# RE