Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=PRREfWqQxH4

SOL FA MI MIFAREDO MI ,FASOL LALA#DO LA SOLLA FASOL


FA, RE#RERE#FARE# RE DORE LA#RE DO  LA#LALA SOLLA#LA  SOLLA#LASOL SOLLASOL