Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

ΔΕΝ ΞΑΝΑΚΑΝΩ ΟΝΕΙΡΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=sX31rWaBXXA

1)     REMISOL FA#MI  FA#MIRE SOLLA FA#MIFA#MIRE CI   CILACILASOLFA#MIFA#

2A)   RE CIDO CI LACILA SOLFA# FA# MIRE

2B)  CIDORE CIDO DORECICI  LACILA SOLFA#SOL FA# MIRE

ΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ)   CICILA SOL FA# MIRE