Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Η ΜΑΝΑ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΤΟ ΝΑΙ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=gv7ORjUbtcg

RE CIDO DORECICI SOLLA CIDO DORECICI

RE CIDORE DORECICI SOLLA CIDORE DORECICI

LA LA SOLFA# REMIFA#SOLLAFAREMI

MI FA#  SOLFA# REMIFA#SOLLAFAREMI

CIDOCILACISOLFA#REMIFA#SOL LA FA# REMI