Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΕΣΒΗΣ' ΑΕΡΑΣ ΤΟ ΚΕΡΙ - ΑΝΤΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΤΕΧΕ

http://www.youtube.com/watch?v=o6coickDQxo

ΚΕΡΙ


CI MI RE MI FA# MI' RE MI DO# RE CI DO# LA  MI RE MI LA SOL FA# MI FA# RE DO#CI LA DO#CICI MI RE MI FA# MI' RE MI DO# RE CI DO# LA  LACIDO#REMIFA# LA SOL FA# MI FA# RE DO#CI LA DO#CI


LAREDO#CIDO#REMI  FA#SOLLASOLFA#MI FA REDO#CILA DO#REMIRE FA#MI FA#RE DO#REDO#CILADO#CIΑΝΤΡΑΣ

CICICICICI
LACIDO# LACI   DO#REMIDO#RECIDO# LACIDOLACI DO# RE MI DO# CI

LA CICICI LADO#CILASOL SOLFA#MISOLFA RE MIMIMI REMIFA#REDO#DO#CI LADO#CI