Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

ΣΕΛΙΝΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΡΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ


 http://www.youtube.com/watch?v=LGOOTYirdzg
1A)      LA LA# LA SOL LA FA#SOL  LA LA# LALA

1B)      LA LA# LA SOLSOL LA FA#SOL  DORELA# LASOLLA#LA


2A)      CIDORE CIDO  RE DO LA# LA SOL FA REMI DO MIFASOL  MI FA REMIDO FA MI RE MI RE

2B)      CIDORE  CIDO  RE DOREDO LA# LA SOL FASOLFA REMI DO MIFASOL  MI FAMIFASOL MIDO FA SOLMI RE DO MI RE