Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΤΟ ΚΑΠΗΛΙΟ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=4ps0aTPCrY8&feature=youtu.be


solsol   rere    doredore  la#la# do la#dola# lala sollasol fasolfa  lala#doredola#la   lala#sol


do re re# re  doredorela#la#do      la#dola#    lala#la     sollasol    fasolfa     lala#doredola#la      lala#sol