Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

ΠΕΤΕ Μ' ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΧΩΡΙΑΝΟΙ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=zw9ZGR6baFY


1A)    DOREDO FA  FASOLMIMI  DO RE MI FA SOL  MIFA    FASOLMI     REMI RE


1B)   DOMIDO FA  FASOLMIFAMI  DO RE MI FA SOL  MIFASOLFASOL MIREDOMI RE


1Γ)  DOMIDO FA  FASOLMIFAMI  CIDOREMIFASOLLAFA  FASOL MIREDOMI RE2A)   LA CI DO LA LA# LA SOL, DO RE ,,RE DO LA# LA SOL, DO LA# LA SOL LA FAMISOL FASOLMI REMIRE


2B)    LA CI DOCIDORE  LA# LA SOL, DO RE ,,RE DO LA# LA SOL, DO LA# LA SOL LA FAMISOL FASOL MIREDOMI RE