Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

ΑΔΕ ΜΕ ΚΑΛΟΠΟΛΕΜΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΝΑΛΗ ΟΙ ΝΟΤΕΣ

 http://www.youtube.com/watch?v=AYtb0j0Orrk&lc=LQpIRWKCkaY1TOKRVz2F1qb0E7gyrnPBuU1ns4ocHxI

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: sol la ci do re mi re do ci re lalalala

1A)  sol la ci do re mi doredo ci re doredo ci re lalala

1B)  sol la ci do rere mi doredore ci re doredore ci re lacila2A) SOL LA CIDORE  RECIDO  DORECI SOL  DO DORECI SOL  DOCI LA CILA


3A) SOL CIDORE MI DO CI  CIDORE MI DO CI CIDORE MI RE DOCI LA LALALA