Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΚΟΝΤΥΛΙΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=vfwruKT8jFI


εισαγωγη: MIMI LA SOL FA MI RE DO LA# LA   LALA RE LA 1A)           LA LALA RE LA RE LA . SOL LACIDORECIDO,  DORECIDOLACISOL, LACIDOCIRE, DO CI LALALA


1B)         RE LA RE LA . SOL MIFAREMIDO ,  DORECIDOLACISOL, LACIDOCIRE, DO CI LALALA


1Γ)       RE LA RE LA .  SOL LACIDORECIDO CI  DORECIDOLACISOL, LACIDOCIRE, DO CI LALALA


1Δ)      RE LA RE LA . SOL LACIDORECIDO,  DORECILA SOLFA SOL, LACIDOCIRE, DO CI LALALA
2A)       RE RE DO RE MIMI DO RE DO CICICI DODO CICICI LA DO CI LA SOLSOLSOL3A)                 SOL LA LA#   DO#  RE , LA#   DO#  LA#  LA SOL , LA#   DO# ,     DO#  RE LA#   LA  , SOL LA#  LA