Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

κολυμπαριανος συρτος με μαντολινο μαζι με νοτες

http://www.youtube.com/watch?v=sOLsn2rbOY0



1A)   CI DO RE MI FA , FASOLMIREDO  MI FA SOL LA FA SOL , MI FA , FA SOL MI
                  RE MI RE

1B)    CI DO RE MI     FAMI FASOLMIREDO  MI FA SOL LA FA SOL ,                                          

             MI FAMI  FA SOL MI   RE DO  MI RE MI RE DO RERE


2A)     MI FA SOL LA LA# SOL , DO   LA# LA SOL FA FASOLMIREDO  MI FA SOL LA FA SOL            
            MI FA , FA SOL MI RE MI RE


2B)     MI FA SOL LA LA# SOL , DO RE DO  LA# LA SOL 

        FA SOLFA RE MI REDO   MI FA SOL LA FA SOL ,                                          

             MI FAMI  FA SOL MI   RE DO  MI RE MI RE DO RERE