Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΩ ΚΡΑΣΙ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=zTZ2M5NDBc0


1Α)   RE    DO#LA#LASOL    LALA#SOL   LAFASOL   SOL    SOL


1Β) 
      RE    DO#LA#LASOL    LALA#SOL   LAFASOL  LALA#DO#REMI   REDO#LA#LASOL   LALA#SOL 
LA FA SOL


2Α)   FA# SOL   LACI SOL LA FA# REMI MIMI

2Β)   FA#, RE FA# SOL   LACI SOL LA FA#     MIFA#MI REMIMI

2Γ)    FA#MIREDO    FA# SOLCI       CILASOL LA FA#     REMI MI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου