Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

ΠΑΝΤΑ ΘΛΙΜΜΕΝΗ ΧΑΡΑΥΓΗ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=enneWfPXK_E1A)              CIFA## CIFA#  CI RE DO# DO#CIDO#  LA DO# CI LA DO# CI CILA CICI
1B)               FA#  CI RE DO#REDO#CIDO# LA DO# CI LA DO# CIDO#CI  LA CICI

1C)               FA#  CI RE DO#REDO#CIDO#  LA DO# MIMI RE  DO# CIDO#CI  LA CICI2A)
          DO# RE MI FA# SOL FA# MI,   FA#SOLFA#MI RE, DO# CI LA   CI,                               DO# RE MIFA#SOL FA# MI RE DO# CI CILA CI CI

2B)
        DO# RE MI FA# SOL FA# MIFA#MI,   FA#SOLFA#MI RE, DO# CI LA   CI , DO# RE MIFA#SOL FA# MI RE DO# CIDO#CI  LA CICI