Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΤΟ ΜΑΝΟΥΣΑΚΙ ME MANTOΛINO MAZI ME NOTEΣ

https://www.youtube.com/watch?v=dHP6Ryg91qU

1A)        DO RERERE  RE  RERE#FARE# DO  SOLFASOL LA FA RE#FARE#RERE#   RERE DORERE


1B)       DO RERERE  REDORERE  RERE#FARE#FARE#RE DOCIDO  SOLFASOL LA FA RE#FARE#RERE#   RERE DORERE2A) SOL LALALA      LALA#LA        LALA# DO LA# DO LA# LA SOLFA#SOL 

DORECIDORE  RE LA   LADOLA#LA  SOL   SOLFASOLSOL  FASOLSOLSOL    SOLFASOLLA

FASOLRE#RE    RE#FARE#RE DOCIDO       DO RE RE# FA SOL      RE#RERE#                         

FA RE# RERE REDORERE