Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

ΣΤΙΑΚΕΣ ΚΟΝΤΥΛΙΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=IJbFqVqPzso


(0-0.27)    LACIDO#RE   REDO#CI   LACIDO#   DO#CILA   FA#SOLLA   CILASOLFA#MI FA#SOL FA#   FA#FA#FA#

(0.27-0.44)   FA#SOLLA CICICI CI DO# CI LACILA  FA#SOLLA CILASOLFA#MISOLFA#FA#  FA#FA#FA#

(0.44- 1.01)      FA#SOLLA CICICI CI DO# DO# RE  CIDO#CI LACILA SOLLAFA#  FA#FA#FA#

(1.01-1.15) SOLFA#MIMI   FA#SOLLACI LA FA#SOLFA#

SOLFA#MIFA#MI   FA#SOLLACI LALA   FA#SOLFA#

SOLFA#MIFA#MI   SOLFA#SOL FA# MI RE       <-- ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΟ FA#  ΣΕ  RE


(1.15-1.40) REMIFA#SOLLASOLLACI       SOLSOLSOL       FA#FA#FA#     MIMIMI             REMIFA#       FA#LASOLFA#MIRE

REMIFA#SOLLASOLLACI       SOLLASOL       FA#SOLFA#     MIFA#MI             REMIFA#       FA#LASOLFA#MIRE

(1.40-1.55) FA#SOLLA  LACILALA   FA#SOLLA  LACILALA  FA#SOLLA  LADOCILASOLFA#

FA#SOLLA  LACILALA   FA#SOLLA  LACILALA  FA#SOLLA  LADOCILASOLFA#

FA#SOLLA  LACILALA   FA#SOLLA  LACILALA  FA#SOLLA  DORELA#LASOLLA   <-- ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΟ RE ΣΕ LA

CIDOREDORE DOREDOCILA DOCILA CIDOREMICI DORECILASOLCILA