Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

ΑΝ ΕΧΕΙ Ο ΑΔΗΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ


https://www.youtube.com/watch?v=RJeV2ZW9KbI


DOCI  CILASOL CILASOLFA#   LASOLFA#MIFA RERE  REMIFA#SOL FA#LASOL FA#MIREFA#MI


SOLFA#MIRE   REMIFA#SOL  LA   RE    REMIFA#SOLFA#LASOL  FA#MIREFA#MI


SOLFA#MIREREMIDORERE   REMIFA#SOL  LACILASOLLALA   RE    REMIFA#SOLFA#LASOL  FA#MIREFA#MI


CI  LACILA SOLLACIDORECIDOREDO       RE DOCICILA  FA#SOLLA FA#MIREFA#MI