Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

ΜΑΥΡΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=BNgIbkPZCBc
RE RE# FA   RE RE# RE FA SOLSOLSOL FA SOL LA FA RE# RERE  RE# FA SOL   FA RE# RERE DO RERE
RE RE# FA   RE RE# RE      SOLFASOL LA  FASOL LA   FASOLRE#REFA  SOL LA FA SOL RE# RE RERE# RE DO RERE
CIDO CIDO  CIDORE   DO LA# LA  LA#SOLLA  FA SOL LA  FASOL LA   FASOLRE#REFA  SOL LA FA SOL RE# RE RERE# RE DO RERE