Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΞΥΠΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΚΑΙ ΡΟΥΜΠΙ

http://www.youtube.com/watch?v=FCdgEjgZM0Y


REMIFA#SOLLA CILASOL FA#MI FASOLLA FA#SOLFA#MIREDO# RE


REMIFA#SOL LACILASOLLALA CILASOLFA#MI REMIMI FASOLLA FA#SOLFA#MIREDO# RERE CIDO DORECI LACI SOLFA#SOL LA
CIDORERE CIDO DORECI LACI SOLFA#SOL LACILASOLLALA


CI,LASOLFA#MI REMIMI FASOLLA FA#SOLFA#MIREDO# RE