Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΣΤΑΛΑ ΤΗ ΣΤΑΛΑ


http://www.youtube.com/watch?v=Hz_1b4COuqI


1A)
LA DO LA# LA SOL LA FA    FASOLMIREDO    DO RE MIFA MI SOL LA FA MIMI REMIRE1B)
REDO LA# LA SOL LA FA    FASOLMIREDO    DO RE MIFA MI SOL LA FA MIMI REMIRE2)_
RE MI FASOL LA LA# SOL LALA   REDO LA# LA SOL LA FA    FASOLMIREDO    DO RE MIFA MI SOL LA FA MIMI REMIRE