Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Η ΚΑΚΟΜΟΙΡΑ Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣhttps://www.youtube.com/watch?v=oN7Kn37HpdA


1A)  RE MI  RE DO CI RE MI RE DO CI

1B)  DORE MI  RE  DORECI  RE MI RE DO CI CILACI CILACI

1Γ)  REDORE MI RE DORECI   RE MI RE DO CI CILACI CILACI

1Δ)  REDORE MI RE   DORECI   REDOREMIDORE CILACI  SOLCI REDOCILA  FA#SOL   CI   LA SOLFA#    FA#REMI

2)  MI    FA# SOL LAFA# REMIFA#SOL LAFA# REMI

   SOLCI REDOCILASOLFA#   CI    SOLFA#    FA#REMI