Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

ΛΙΜΝΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ


https://www.youtube.com/watch?v=0WfaM7ormSM

SOL LA LA# RE        DO LA#     LA     LA#DO    LA#    LALA SOLLAFA     LA#LALA#    DOLASOL   LAFASOL

DORERE#RE   DODO LA#DO  RE  DOLA# LA SOLFA FASOL LALA#DO LALA#DO  LASOL