Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=Eha63j77R-4

LALA#LALA SOLSOL FASOL LA SOLFASOLFARE#REDO DOREMIFA  FASOLRE#RERE# RE DOCIDO RE

REMIFASOL FAMIFASOL    FAMIFASOL  SOLFASOLFARE#REDO DOREMIFA  FASOLRE#RERE# RE DODO RE