Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥΝ ΑΡΩΜΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=kFqRL-58lqE

SOL LA CIDORE  DORECI REDOCILA CILASOL CIDO MI REMIRE DOCI

SOL SOLFA#   MIFA#RE     FA#SOL LA       FA#    MIFA#RE  FA#SOLLA FA#SOL MI FA RERE MIRE DOCI


REMIMIMI REMIRE REMIFA# FA#FA# MIFA# RE FA#SOLLA FA#SOL MI FA RERE MIRE DOCI