Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

ΤΑ ΠΡΩΤΟΒΡΌΧΙΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=152KR0_0aL4

1)  REMIFA#SOLLACIDO   DORECISOL  DORECISOL LACILA SOLFA#MIRE

REMIFA#SOLLACIDO   DORECISOL  DORECI LA SOL CI LA


2)  LACIDOREMIFARE   MIFA#SOLLASOLFAMI REDO DORECILASOL

REMIFA#SOLLACIDO   DORECISOL  DORECI LA SOL CI LA

1 σχόλιο: