Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

ΣΑ ΚΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ(Ν) ΑΥΓΗ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=anqTJ2K1NZs


MI FA SOL SOLSOL  LA LA#DOLA#LA SOLFAMI   FA   FASOLMIREDO  DOREMIMIMI DO MIFASOLFAMIRE  DORE  MIFA RE


SOL LALALA  LALA#LA  LA#DOLA#LA SOLLASOL  SOLSOL SOL LA#LA SOL FA MIRE DO FA FAMISOL RE