Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=QoRgWS4I4okR SLF#M

RMMM MF# F#SF#MR S LLL C  LS   F#SF#MR RRR S L F# F#SMF#M

R SLF#M

MF#SLC CCCCCC CCCCD DRDRDCL LCDR DC CDCLS F# L S F# S F#  F#SMF#M