Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΖΩΓΥΡΙΑΝΟΣ ΣΥΡΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=7fAQ5KGXiwE


DO RE RE#   RE# RE DO      DO RE RE#   RE# RE DO  RE RE# FA# RE# RE RE# RE

DOCIDO  RE  RE#FA#RE#    RE DOCIDO      DOCIDO  RE RE# FA#RE# RE DO  RE RE#FA#RE#RERE#    RE RE# RE

DOCIDO  RE  RE#FA#RE#    RE DOCIDO LA# LA SOL FA#SOLRE#RE DO  RE RE# FA#SOLRE# RE RE# RE


FA# SOL LA LA#  LA#LASOLLA  LA#SOL LASOL  FA#SOLFA#MIFA# LA# LA SOL FA#SOLRE#RE DO  RE RE# FA#SOLRE# RE RE# RE