Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

ΚΑΣΤΕΛΙΑΝΟΣ ΣΥΡΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=zZvXt2fJugwMFS SS M F MRDMR

MFSFLS MF MRDMR DRR

SFLS MF MRDMR MFLS LDL#LS F MFLS F MRDMR

L#LS L#L LCD LCDR DL#LS LS FLS MFMRDMR DR

L#LS L#L SLCD LCDR DL#LS LS F MFLS FMFMRDMR DR

L#LS L#L L    L LLL#LSLS LS F MFLS FMFMRDMR DR