Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

ΦΙΛΕΝΤΕΜ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=bgZ381_IHak


R M RMRDOC DCD R DRDCL L D C D L C S L C D R RMRDRR

CDR M RMRDC SLCDR CDRDCL M R D C L S F# M FA# S S


R SSS F#SL SLCDR CDR DC LCDR D CDCLS

R SSS LSF#SL CLSLCDR RMRM D C DCL  C D R R DCLS

CDD DRDCDD DCL D CDCLCC SF#S C LCLSL S F# R M F# S L C D

D DD M RMR D CDCLCC SF#S CL LCL S F# R M F# SLSF#SS