Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΣΠΡΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=9IlZGybgijI


R R# F S  R R# S FSFR#  RR#R

RDL#  R  DRDL#L   LL#D  L# R   D L#DL# L SFS  LL#L  S L FS R R# S FSFR#  RR#R

RDL#  R  DRDL#L   SLL#D  LCDR   DRL#DL# L SFS  LDL#L  S LL#L SFS R R# S FSFR#  RR#R